Jaunumi Latvijas Universitātē un LU fondā

Izcilība ir līdzsvars

Lai gan vasara rit pilnā sparā, darba duna Latvijas Universitātes (LU) fondā nerimst ne mirkli. Turpinām lepoties par sasniegto, gan bagātinot augstākās izglītības nozari ar jaunu pētījumu atbalstu un noderīgu materiālu izdošanu, gan radot auglīgu augsni jaunu un perspektīvu studentu un pētnieku zinātniskajam darbam. Ar lepnumu par izcilību!

Paldies par atbalstu!

Ikvienam no mums ir iespēja darīt pasauli labāku. Iespēja atbalstīt, palīdzēt un ticēt. Latvijas Universitātes mecenāti ir cilvēki, kuri iedvesmo. Cilvēki, kuriem gribas sekot un līdzināties. Mecenāti ir gaisma mūsu nākotnes ceļā.

Arī turpmāk atrodi sirdij tuvāko projektu LU fonda digitālajā ziedošanas platformā www.ziedot.lu.lv. Ikkatrs ziedojums ir svarīgs.

0

Paveiktais un sasniegtais vasarā. Arī Tu vari palīdzēt sasniegt vēl vairāk

LU fonds atbalstījis Stenfordā notikušo diskusiju par kritisko domāšanu Latvijā

Šovasar Stenforda Universitātē, ASV, notika starpdisciplināra paneļdiskusija, kurā latviešu un lietuviešu pētnieki sprieda par kritiskās domāšanas nozīmi mūsdienu pasaulē, kā arī par iespējām to veicināt Latvijā un plašāk Baltijā. Diskusija notika Baltijas Studiju veicināšanas asociācijas (AABS) konferences ietvaros, kas šogad notika ar īpaši plašu vērienu, atzīmējot Baltijas valstu simtgadi.

0

Labdarības koncertā saziedoti 5 830 eiro onkoloģijas projektu atbalstam LU Medicīnas fakultātē

Jūlija sākumā Rīgas Latviešu biedrībā norisinājās labdarības koncerts, kas veltīts profesora Dr. med. Jāņa V. Kļaviņa (1921-2018) piemiņai “Dziesma ir dzīve, dzīve ir dziesma”. Koncerts pulcēja ap 200 klausītāju, kuri ziedoja cēlam mērķim - onkoloģijas jomas attīstībai Latvijas Universitātē, kopā savācot 5 830 eiro.

Ziedojuma mērķis ir cieši saistīts ar Jāņa V. Kļaviņa dzīves gājumu - viņš bijis medicīnas zinātņu doktors, profesors, pasaulslavens vēža pētniecības speciālists, tai pašā laikā viņš bijis arī vokālās mākslas meistars. Jānis V. Kļaviņš dzimis Rugājos, Latvijā, bet vēlāk nācās emigrēt uz ASV. Tur trimdas latviešu un cittautu sabiedrībā plaši pazīstamais mūziķis vienlaikus kļuva par starptautiski atzītu medicīnas zinātņu doktoru, vairāku ASV augstāko mācībiestāžu pasniedzēju un kopš 1963. gada līdz pensijai - Ņujorkas pavalsts Kolumbijas un Kornela Universitātes profesoru.

Izlasi vairāk!
Ziedo projektam
0

Prezentēta L.Zariņas grāmata par senā akmens laikmeta cilvēkiem, kādi tie ieradās Latvijas teritorijā

Ar LU fonda atbalstu ir izdota grāmata “Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši?”, kurā tiek aplūkots senais akmens laikmets jeb paleolīts, un meklēti un vērtēti seno cilvēku prasmju un zināšanu attīstību raksturojošie kritēriji, pamatojoties uz dominējošām arheoloģiskajām liecībām – akmens rīkiem. Grāmatas izdošanu ir nodrošinājis mecenāta SIA “Mikrotīkls” ziedojums, un tā ir pieejama LU Akadēmiskajā apgādā.

Izlasi vairāk!
Apskati foto
0

Latvijas Universitātes Filantropijas nams – patiess apliecinājums mecenātu dāsnumam

Līdz 2019. gada nogalei, kas ir LU simtgades gads, LU Botāniskajā dārzā ir paredzēts uzbūvēt jaunu energoefektīvu ēku – Filantropijas namu –, kas, demonstrējot viedo tehnoloģiju iespējas, simbolizēs arī filantropijas principus un tradīcijas, kas valda Latvijas Universitātes fondā.

Uzzini vairāk!
0

3D bez brillēm – LU FMOF pēta cilvēku redzi darbā ar volumetrisko ekrānu

LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, sadarbojoties ar SIA “LightSpace Technologies” un pateicoties LU Fonda atbalstam, izstrādā metodi redzes funkciju efektivitātes novērtēšanai, cilvēkam strādājot ar volumetrisko ekrānu. Iegūtie rezultāti un atziņas palīdzēs uzņēmumam attīstīt trīsdimensionālās attēlošanas tehnoloģijas, lai turpmāk veicinātu speciālistu darba efektivitāti medicīnā un drošībā.

Izlasi vairāk

LU ĶF Fizikālās ķīmijas katedrā pēta farmaceitiski aktīvas vielas

Kopš šī gada janvāra LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedrā realizē projektu Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai. Projekta finansējuma avots – LU platīna mecenāta SIA “Mikrotīkls” ziedojums LU fondam eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu projektu realizācijai. Projekta kopējā finansējuma apjoms, ieskaitot līdzfinansējumu, ir aptuveni 72 000 EUR, realizācijas laiks – 2 gadi.

Uzzini vairāk
0

Esam pusceļā uz Absolventu takas izbūvi. Kā līdz šim ir izlietoti saziedotie līdzekļi?

Projektam tiek piesaistīti LU absolventu, draugu un sadarbības partneru ziedojumi. Absolventu takas izbūves process ir apjomīgs dažādu aktivitāšu kopums, iekļaujot gan mārketinga aktivitātes, gan projektēšanu, gan realizāciju, gan pašu būvniecību. Līdz šim ir veikta teritorijas uzkopšana, koku novērtēšana, ģeotehniskā izpēte, būvkonstrukciju sagatavošana, kā arī veikta daļa takas būvniecības, kas aptver lielāko izdevumu summu. Idejas autori un īstenotāji ir LU fonds, LU Absolventu klubs un LU Botāniskais dārzs.

0

Ieskaties "aizkulisēs"! Kā izskatās Absolventu taka

Ziedot Absolventu takai

Nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds"

Adrese: K.Barona iela 49-24 (2.ieeja, 3.stāvs), Rīga, LV-1001

Telefons:  +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

www.fonds.lv | ziedot.lu.lv

Linkedin
MailerLite